Business English Speaking

This page contains plenty of situational dialogues that you can also enact in groups and pairs.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir